ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ


  OH
  κάτωθι γεγραμμενος/η
  του
  και της
  κάτοικος
  οδός
  και αριθμός
  κάτοχος του υπ’ αριθμ.
  δελτίου ταυτότητας,

  εξουσιοδοτώ τον/την

  του
  και της
  κάτοικος
  οδός
  και αριθμός
  κάτοχος του υπ’ αριθμ.
  δελτίου ταυτότητας

  NA:
  Ημερομηνία
  Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣ